TEKS CERITA PENGALAMAN-JAWA 7

MATERI KE 5- JAWA 7

MATERI PASINAON

Cerita pengalaman pribadi yaiku kegiyatan sing wis katindakake ing dina tartamtu lan sing katindakake iku dudu kegiatane wong liya nanging kegiatane dhewe.

Jenis crita pengalaman pribadi :

 1. Crita pengalaman pribadhi sing nyenengake.
 2. Crita pengalaman pribadi sing nyedhihake.
 3. Crita pengalaman pribadhi kang lucu.
 4. Crita pengalaman pribadhi kang medeni,lan liyane.

Kang kudu kaemot ing sajroning crita pengalaman pribadi :

 1. Kadadeane
 2. Wektu
 3. Papan panggonan

Kang  dadi titikane crita pengalaman pribadhi :

 1. Fakta
 2. Kadadeyane urut
 3. Sing katindakake pengalamane dhewe.

Kang kudu katindakake nalika maca pengalaman pribadhi ;

 1. Intonasi sing apik.
 2. Jeda kang tumata pas.
 3. Katepatan sikap.
 4. Swara sing cetha

PREINAN ING DALEME BUDHE

Preinan semester ganjil wingi, Rina lunga menyang Kedhiri tilik budhene, dheweke ngajak kancane. Rina ing daleme budhe sregep banget, ya ngrewangi masak lan resik-resik, upamane ngrewangi adang sega lan nguleg sambel kanggo dhahar sarta nggodhog wedang  kanggo unjukan. Pakdheku senenge ngunjuk kopi panas.

Daleme budhe iku kalebu ndesa jalaran adoh saka kutha, mula aku seneng banget dolan marana. Ing ndesa aku bisa ndeleng samubarang sing ora ana ing Surabaya. Kaya umpamane ndeleng wong ngundhuh jeruk, menek klapa, negor gedhang lan nunggu manuk neng sawah.

Saben dinane budhe mbukak warung murah dadi sing tuku ya akeh banget. Umume wong-wong tukang ngenam klasa, tukang ndhudhuk sumur lan tukang mbatikh iket ngasone neng warunge budhe. Dene pak dhe senenge nunggoni wong tuku sinambi, nglinting rokok mbakone.

Aku seneng banget rasane, malah kancaku sajak krasan ora gelem mulih amarga seneng ndeleng warga desa padha makarya, kabeh katone uripe ayem tentrem beda karo neng kutha.

http://cakjoningwo.blogspot.com/2011/12/wacanan-rura-basa.html

(kanthi ewah-ewahan sekedhik)

diakses Sabtu tanggal 28 Juni 2014 Jam 08.10 WIB

  Leave Your Comment Here