RURA BASA-JAWA 7

MATERI KE 6-JAWA 7

Tembung adang sega, nguleg sambel, nggodhog wedang, ngunjuk kopi, menek klapa, negor gedhang, nunggu pitik, ngenam klasa, ndhudhuk sumur, mbathik iket, ngliting rokok, ing wacan dhuwur iku kabeh kalebu ewoning tembung rura basa.

Tembung rura padha bae tegese karo rurah. Nganggo h utawa ora, tegese padha, yaiku rusak.

Tembung rura basa, ateges basa rusak, basa kang wis luput kalantur-lantur, nganti ora kena dibenerake maneh. Ora kena, jalaran pancen wis ora lumrah dibenerake. Yen meksa dibenerake, malah dadi basa sing ora lumrah, basa sing aneh, basa sing ora kaprah kanggo. Sanadyan bener, yen ora kaprah, dianggep salah.

Tuladha : “Nggodhog wedang”, yen digagas  temenan, katon luput. Sing digodhog iku benere rak banyu, durung dadi wedang. Banjur kenane diarani wedang rak yen wis digodhog. Basa sing bener pancen kudu nggodog banyu.

Sanadyan tembung nggodog banyu iku bener, lan pancen sing bener temenan, sarehne ora kaprah banjur dianggep salah. Ukara sing salah mandar kaprah, sing bener ora kanggo. Ya bangsane tembung kang kaya mengkono iku kang diarani rura basa.

Gladhen Tembung rura basa

Tuladha :

adang sega sing bener adang beras supaya dadi sega

Mangan awansing benermangan wayah awan……………………………………………………………………………………..
Mbunteli tempesing benermbunteli dhele dadi tempe……………………………………………………………………………………………..
Menek klapasing benermenek wit klapa……………………………………………………………………………………………..
Mikul dhawetsing benermikul kranjang dhawet……………………………………………………………………………………………..
Ndheplok gethuksing benerndheplok tela dadin gethuk………………………………………………………………………………………….
Ndhudhuk sumursing benerndhudhuk lemah dadi sumur……………………………………………………………………………………………..
Ndondomi klambising bener..ndhondhomi bahan dadi klambi……………………………………………………………………………………………
Ngenam klasasing benerngenam pring(plastik/ rotan) dadi klasa……………………………………………………………………………………………..
Ngethok gedhangsing benerngethok uwit gedhang……………………………………………………………………………………………..
Nyangking banyusing benernyangking timba isi banyu……………………………………………………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA

MGMP SMP Kab. TEMANGGUNG. 2013. PANCADAN SINAU BASA JAWA Kanggo SMP. Temanggung

    Leave Your Comment Here