PAWARTA – JAWA 8

Materi ke 4- Jawa 8

PAWARTA

Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. Wujude pawarta : lisan lan tulisan

1. Lisan bisa digiyarake lumantar radio, TV, speker, bisa uga liwat internet

2. Tulisan bisa ngemot ana ing kalawarti, layang kabar, internet uga ana ing HP

Pawarta iku duweni sipat

1. Faktual (nyata)

2. Aktual (anyar)

3. Obyektif (ora mihak)

Pawarta iku ngemot bab 5W + 1H, yaiku

1. What (apa) : pawarta iku ngemot prastawa apa?

2. When (kapan) : kapan wektu dumadane prastawa?

3. Who (sapa) : sapa wae kang ana ing prastawa iku?

4. Where (ing ngendi) : ana ing ngendi dumadine prastawa?

5. Why (kenangapa) : apa kang njalari prastawa iku dumadi?

6. How (kepiye) : Kepiye urutan crita (alur) dumadine prastawa iku?

Tuladha Pawarta

Dhusun Gedhawung Karangwuni Katrajang Longsor

            Bencana lemah longsor dumadi wingi sore ngarepake maghrib ing dhusun gedawung, desa karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Sithik-sithike omah cah 3 rusak abot lan omah liyane cacah 16 kena longsoran lemah. Omah kang ngalami rusak parah dumunung ana ing RT 04 RW 08 darbeke pak sugino, Pak Marwah lan Pak Agus Sutaryo. Bangunan cacah 3 kasebut kurugan lemah dhuwure 10 meter, dening omah 16 rusak kena longsoran lemah. Kepala Dusun Gedhawung II Pak Supratikno ngandharake sadurunge dumadi longsor, watara jam 13.00 tekan 16.30 udan deres banget. Tebing ora kuwawa nahan gumrojoging banyu udan satemah banjur lemah longsor.

    Leave Your Comment Here