Unggah-Ungguh Jawa Anyar – Bahasa Jawa 8

Materi minggu ke 3 – Bahasa Jawa 8

Latihan soal:

 1. Saiki lagi ujiian sekolah pak Joko tekane gasik banget

Tembung tekane kramanipun….

a.         Teka                              c. Dugi

b.         Rawuh                         d. Tekan

 • Pak Wanta umure wis tuwa

Tembung umur kramanipun….

a.         Wudel                           c. Umur

b.         Yuswa                          d. Netra

 • Bu Dewi akon supaya sesuk para siswa ngangge seragam OSIS

Tembung akon kramanipun….

a.         Aken                              c. Dhawuh

b.         Kongkon                      d. Nyuwun

 • Bu guru ngadeg lan kandha yen arep lunga menyang perpustakaan

Ukara ing ndhuwur menawa nggunakake basa kang bener yaiku…

 1. Bu guru jumeneng lajeng ngendika menawi badhe tindak dhateng perpustakaan
 2. Bu guru jumeneng lan ngendika menawi badhe tindak dhateng perpustakaan
 3. Bu guru jumeneng lan ngendika menawi arep tindak dhateng perpustakaan
 4. Bu guru jumeneng lan ngendika menawi arep tindak menyang perpustakaan             
 5. Pak Sahrul wetenge lara amarga kakehen mangan bakso pedes

Tembung weteng kramanipun….

 1. Wudel                          c. Padharan
 2. Plengkeran                 d. Netra

Soal no 6-10 tembung kang kacethak kandhel golekana basa kramane

6.   Omahe pak Hadi jejer omahku

a.         Griyane

b.         Omahe

c.         Daleme

d.         Gubuge

7.  Sapa sing wani omong bu guru

a.   Ngendika

b.   Muni

c.   Matur

d.   kandha

8.   Bapak kok nganggo jas arep menyang ngendi?

a.   Ngangge, tindak

b.   Ngagem, menyang

c.   Ngagem, tindak

d.   Nganggo, tindak

9.    Budi diwenehi sepatu paman

a.         Teka                              c. Dugi

b.         Diiparingi                    d. Tekan

10.  Simbah turu mau bengi jam sanga

a.         Teka                              c. Sare

b.         Rawuh                         d. Tilem

Jodohna tembung ing ngisor iki

 1. Rambut
 2. Irung
 3. Tangan
 4. Sikil
 5. Untu
 6. Kuping
 7. Alis
 8. Sirah
 9. Enthik
 10. Awak
 1. Driji
 2. Imba
 3. Waja
 4. Talingan
 5. Mustaka
 6. Badan
 7. Asta
 8. Grana
 9. Rikma
 10. Suku/ samparan

Daftar Pustaka

Tim MGMP Basa Jawa Temanggung.Pancadan Sinau Basa Kelas VII. 2019. tEMANGGUNG

  Leave Your Comment Here