Purwakanthi – Bahasa Jawa 9

Bahasa Jawa 9 – Minggu ke 3

PURWAKANTHI

Purwa  : Wiwitan

Kanthi             : gandheng, kanca, nganggo, migunakake.

Purwakanthi yaiku : nggandheng kang wus sinebut ing wiwitan (purwa).

Tegese, sing wis disebut ing ngarep, dibaleni maneh. Sing dibaleni iku swarane (vokale), sastrane (konsonane), malah terkadang tembunge.

Tuladha : Sapa jujur bakal luhur.

Purwakanthi ana 3, yaiku :

 1. Purwakanthi Guru swara,

Tuladha :

 1. We la dadi kapiran-kapirun, gaga ora matun sapi ora nuntun.
 2. Jarene kepingin maju, lha kok ra sinau.
 3. Aja dahwen ati open, yen kowe kepingin kejen.
 4. Dupeh menang, tumindhak sawenang-wenang.
 5. Jaman bubrah sing salah malah disembah-sembah.
 6. Atine ora bisa luntur dening pitutur, ora bisa luluh dening pituduh lan ora mendha dening tembung manuara.
 • Purwakanthi Guru Sastra

Tuladha :

 1. Jejodhoan kudu ngelingi bebet, bibit, lan bobot.
 2. Yen kepengin ngerti marang gaib iku, kudu eneng, ening, bisa uninga.
 3. Sapa goroh bakal growah.
 4. Kekudanganku marang kowe, klakona mengku kamulyan.
 • Purwakanthi Guru Basa (Lumaksita)

Tuladha :

 1. Kalah cacak, menang cacak.
 2. Emban cindhe, emban siladan.
 3. Raja putra, putrane Raja Alengka.

Sumber Pustaka

Tim MGMP Bahasa Jawa Temanggung. 2019. Pancadan Sinau Basa Jawa Kelas IX.Temanggung

Leave Your Comment Here