Bebasan lan Saloka – Bahasa Jawa 9

Bahasa Jawa – Minggu ke 1

  1. BEBASAN LAN SALOKA

Bebasan yaiku : unen-unen kang ajeg panganggone, ngemu surasa pepindhan kang dipindhakake kahanane wong utawa barang.

Bebasan yaiku : unen-unen kang ajeg panganggone, ngemu surasa pepindhan kang

dipindhakake kahanane wong utawa barang.

Tuladha :

Ngubak-ubak banyu bening, tegese gawe rerusuh ing papan sing aman.

Saloka yaiku : unen-unen kang ajeg panganggone, ngemu surasa pepindhan lan sing dipindhakake kahanane wong

Tuladha :

Timun mungsuh duren, tegese wong sing kuwat mungsuh wong sing ringkih.

Daftar Pustaka

Tim MGMP Basa Jawa Temanggung. 2019.Pancadan Sinau Basa Jawa.Temanggung

Priyanto, Sawukir.2015.Marsudi Basa lan Sastra Jawa kanggo SMP/MTs Kelas IX Jilid I.Jakarta:Erlangga.

Leave Your Comment Here